Breda in cijfers

Veel cijfers over bijvoorbeeld inwoners, woningen, aantallen werklozen en scholen in Breda staan op de website Breda in cijfers. Deze cijfers zijn uit voorgaande jaren; daarom hier een kort overzicht met  uitgangspunten voor de Begroting 2016.

Breda in cijfers

Uitgangspunten voor Begroting 2016

Woonruimten

Aantal woonruimten

82.107

Inwoners

Aantal inwoners

182.087

Gemiddeld aantal uitkeringsgerechtigden

4.500

Financiële informatie

(bedragen x € 1.000 / per inwoner € 1)                    

Totaal uitgaven

€ 598.665  

  • Per inwoner

€ 3.287  

Totaal reserves

€ 117.993    

  • Per inwoner

€ 648  

Voorzieningen

€ 110.914  

  • Per inwoner

€609  

Schuld

€ 368.000  

  • Per inwoner

€ 2,021