Overzicht geraamde investeringen

(bedragen x 1.000 )

Investeringen Totaaloverzicht Programma`s

Lopend krediet 1-1-2016

Nog te voteren in 2016

Totaal beschikbaar in 2016

Geraamde uitgaven 2016

Geraamde uitgaven 2017

Geraamde uitgaven 2018

Geraamde uitgaven 2019

Vitaal en sociaal Breda

IngeHouszplein

125

125

125

Bedrijfsmiddelen Atea

900

900

900

Subtotaal

125

900

1.025

1.025

Ondernemend Breda

 Uitbreiding fietsenstalling Via Breda

1.133 

1.133

1.133

 Realisatie OV Terminal

3.997

3.997

3.997

 Realisatie OV Terminal

331

331

331

 Uitvoering Binnenstad

130

130

130

Subtotaal

5.461 

130

5.591

5.591

Duurzaam wonen in Breda

Mobiliteit UP 2016

10.175

10.175

3.074

3.565

3.536

 SV: Gasthuispoort

1.425

1.425

1.425

 Invoering vergunningsgebied

150

150

150

Flexibele toegang systeem binnenstad

300

300

300

Lekkage Chasséparking

1.500

1.500

1.500

Verplaatsen kermisexploitanten

275

275

275

Subtotaal

1.775

12.050

13.825

6.724

3.565

3.536

Basisvoorzieningen in Breda

Omvormen groen en spelen

142 

142

75

67

Afvalstoffen Transitie

5.409 

5.409

5.409

Verhardingen

500 

500

500

Openbare ruimte herinrichtingen

300 

300

300

Openbare ruimte klimaatadaptatie

100 

100

100

Riolering

11.100

11.100

11.100

Verduurzaming vastgoed

500

500

500

Maatschappelijk vastgoed

300

300

300

Groen en water

518

518

259

259

Subtotaal

142 

18.727

18.869

18.543

326

Organisatie en Financiën van Breda

 Bedrijfsmiddelen Servicebedrijf

1.054 

1.760 

2.814

2.394

210

210

 Bedrijfsmiddelen Beheer

3.261

3.261

3.261

 Bedrijfsmiddelen Dienstverlening

450 

450

450

Subtotaal

1.054 

 5.471

6.525

6.105

210

210

Totaal investeringen

8.557

37.278

45.835

37.988

4.101

3.746