Financiële vooruitzichten

Herstel is ingezet waarmee een lange periode van stagnatie achter ons wordt gelaten. Inmiddels laten meerdere landen om ons heen economische groei zien waar Nederland uiteraard van meeprofiteert. Het Centraal Planbureau (CPB) houdt in de meest recente raming[1] rekening met een groei van 2% in 2015 en 2,4% in 2016. De groei zet daarmee door en geeft het kabinet de mogelijkheid een lastenverlichting door te voeren. Wel geeft het Centraal Plan Bureau aan dat onzekerheden in de wereldeconomie van (negatieve) invloed kunnen zijn op de nu gepresenteerde positieve ontwikkelingen.

Na jaren van bezuinigingen voert het Rijk nu op een aantal terreinen weer intensiveringen door. Via de algemene uitkering van het gemeentefonds heeft dit ook zijn weerslag op onze financiële (on)mogelijkheden. Een aantrekkende economie draagt uiteraard ook rechtstreeks bij aan de financiële mogelijkheden van Breda.  In de ontwikkeling van het meerjarenbeeld worden de concrete effecten zichtbaar en toegelicht.

[1] Macro Economische Verkenning 2016, CPB, 15 september 2015