Voorwoord van het college

Beste Bredanaar,

Welkom bij de eerste digitale begroting van Breda onder de naam ‘Het Geld van Breda’. Overzichtelijk, leesbaar en ingedeeld naar maatschappelijke thema’s die voor u relevant zijn.   

Wij zijn op 2 september jongstleden gestart met een nieuwe coalitie in Breda. Een nieuwe coalitie betekent een nieuw Bestuursakkoord met een ander gezicht en andere accenten.   
De begroting voor 2016 was al in de maak op basis van de Voorjaarsnota 2015. Veel van het bestaande beleid zetten we voort maar we hebben uiteraard de ambities en vertrekpunten uit ons Bestuursakkoord ‘Focus op Vooruitgang’ verwerkt in deze begroting.

Innovatie, gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het samenleven in Breda, minder bureaucratie,  optrekken in regionaal verband, stimuleren van de economie en oog voor maatwerk voor de verschillende groepen in onze Bredase samenleving: dat zijn onze vertrekpunten. Daarbij sluiten we niet onze ogen voor de actuele vluchtelingenproblematiek en het beroep dat daarbij op ons als stad wordt gedaan.

Dat hebben we vertaald in de accenten die we in deze begroting leggen op zorg, jeugd, werkgelegenheid, wijkgericht werken, veiligheid, duurzaamheid en economische ontwikkeling.
 
In 2016 bereiken we ook enkele bijzondere mijlpalen: zo wordt het nieuwe station opgeleverd, de evenementenzone bij de Bavelse Berg gaat van start, er komt een vijfsterrenhotel in een gerestaureerd monument en we krijgen in december voor de tweede keer het Glazen Huis in Breda. Ook het prachtige evenement Wings for Life wil opnieuw naar Breda komen. Wij willen graag samen met u van deze en al die andere mooie Bredase momenten en evenementen genieten en elkaar daar ontmoeten.

We zijn verheugd dat we u een sluitende begroting kunnen presenteren, niet alleen voor 2016 maar ook voor de jaren daarna. We hebben ook voldoende buffers in deze begroting ingebouwd om financiële risico’s op te kunnen vangen. En dat doen we zonder dat de onroerend zaak belasting, de OZB, voor u als inwoner, hoger wordt.

Op energieke wijze willen we, samen met de gemeenteraad en met u de plannen in deze begroting in 2016 realiseren.

Met vriendelijke groet,

Het college van burgemeester en wethouders

29 september 2015