Uitwerking meerjareninvesteringsplan 2016-2019

(bedragen x 1.000)

2016

2017

2018

2019       indicatief

 Investeringen ten laste van de algemene middelen

 Vanuit coalitieakkoord Ruimte en Verbinding 2014-2018

 Reeds gevoteerd in 2015: Revitalisering Haagweg/Haagdijk

                       500

                                  -

                              -

 Overgeheveld naar exploitatie:

                     3.790

                        2.820

                     2.820

 Gasthuyspoort

                     1.425

 SV instandhouding bestaand netwerk  

                     1.495

                        1.350

                     1.020

                     1.680

 SV verbetering infra; HOV Markendaalseweg - Fellenoord

                        500

                          450

 SV verbetering infra; HOV ultra PRT

                     1.225

 SV verbetering infra; OV wijkgericht

                        350

 SV verbetering infra: OV buurtgericht

                         88

 SV verbetering infra; Snelfietsroute oost

                        900

                          900

 SV verbetering infra; Schaalsprong fiets

                     1.575

 SV verbetering infra; NRW - Emerparklaan

                     1.900

                     1.125

 SV verbetering infra; NRW Westerparklaan

                        875

 SV verbetering infra; Binnenstad

                          500

 SV openbare ruimte; herinrichtingen

                        300

                          400

                        400

                        700

 SV openbare ruimte; klimaatadaptatie

                        100

                          100

                       100

                        188

 SV groen en water

                        400

                          400

                        338

                        411

 Uitvoering visie binnenstad

                        130

                          100

                        100

 Flexibel toegangssysteem binnenstad

                        300

 Maatschappelijk vastgoed functionele aanpassingen

                        300

                          300

                        300

 Verduurzaming vastgoed

                        500

 pm

 pm

 Audio visuele apparatuur

                         50

 pm

 Zoete Delta

 pm

 Voorstel inzet Bestuursakkoord 2015-2018

 Fonds stedelijke ontwikkeling

                        1.500

                     2.500

 Duurzaamheidsmaatregelen vastgoed

                          500

                        500

 Investeringen dal Aa of Weerijs

                        1.000

 Bevorderen waterrecreatie

                          250

                        250

 Sportvelden/-accommodaties

                          750

                        750

 Flexibele organisatie (met name ICT-facilitering, géén exploitatie)

                        1.000

                     1.000

 Werkkapitaal projecten

                          200

 Nog in te zetten

                          308

                    1.237

 Subtotaal:

               12.590

                    7.320

                 5.078

                 8.216

 Vanuit eerdere periode:

 Stroomvoorziening/verplaatsing voorjaarskermis

                      90

 Totaal investeringen tlv algemene middelen

                   12.590

                      7.410

                    5.078

                     8.216

 Aanvulling met subsidies en bijdragen van derden

 SV instandhouding bestaand netwerk: te realiseren subsidie

                     1.949

 SV verbetering infra

                     3.431

 SV groen en water

                        118

 pm

 pm

 pm

 SV milieu

 pm

 pm

 pm

 pm

 SV OV projecten binnenstad

 pm

 pm

 pm

 pm

 Totaal subsidies en bijdragen derden

                     5.498

                                  -

                              -

                              -

 Doorlopende investeringen uit tarieven

 Uitvoering rioleringsplan 2014-2018

                   11.100

                      11.600

                   12.100

                   13.000

 invoering vergunningengebied

                       150

 Transitie afvalservice

                    5.409

                        2.599

 Totaal investeringen uit tarieven

                   16.659

                      14.199

                   12.100

                  13.000

Bedrijfsvoering

 Bedrijfsmiddelen Beheer (inclusief wagenpark)

                     3.261

                        2.250

                    2.050

                     1.000

 Bedrijfsmiddelen Atea

                        900

                          900

                        900

 Bedrijfsmiddelen Dienstverlening

                       450

                          900

                        450

                       450

 Bedrijfsmiddelen Servicebedrijf

                     1.710

                          315

                     2.270

                        700

 Totaal bedrijfsvoering

                     6.321

                        4.365

                     5.670

                     2.150

 Totaal

               41.067

                 25.974

               22.848

               23.366