Resumé

Het bestuursakkoord 'Focus op Vooruitgang' dat op 2 september in de raad is vastgesteld vormt de basis voor solide financiën in Breda. Met inbegrip van de actuele ontwikkelingen die in de tussentijd hebben plaatsgevonden komt dit tot uiting in een positief sluitend meerjarenperspectief en een robuust weerstandsvermogen. Er is daarbij tevens ruimte voor investeringen in Breda.

Met deze solide basis worden de impulsen en ombuigingen vorm gegeven.In het onderdeel programma's wordt weergegeven op welke wijze en met welke middelen dit in 2016 gaat plaatsvinden.